کارنامه خدمت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان (هم اکنون)

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن (هم اکنون)

رئیس کمیسیون گردشگري و کسب و کارهاي وابسته اتاق بازرگانی ایران (دوره نهم)

رئیس گردشگری اتاق های بازرگانی عضو اکو

عضو هیئت امنای مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی کارگران کشور

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزي سنندج و ایران (دوره هفتم، هشتم، نهم و دهم)

نایب رئیس اول کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران (دوره هفتم و هشتم)

عضو شوراي راهبردي گردشگري سلامت کشور

عضو ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور

عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان گردشگري ایران

عضو شورای سیاستگذاری گردشگری اکسپوی دوبی

عضو شورای سیاستگذاری باشگاه تلاشگران ارزش‌آفرین کشور

عضو شورای سیاستگذاری اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران

عضو شورای سیاستگذاری کمیته ملی گردشگری خوراک ایران

عضو شوراي سیاستگذاري جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری

عضو شورای سیاستگذاری گنگره بین المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ملی دانشجویی عکس و فیلم جاذبه‌های گردشگري ایران – جهاد دانشگاهی

عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی نمایشگاهی استان کردستان از سال 1390 تا 1396

رئیس شوراي اسلامی شهرستان قروه و نایب رئیس شوراي اسلامی استان کردستان (دوره چهارم)

مدیر دفتر امور زندانیان دادگستري کردستان از سال 1381 تا 1383

نماینده اتاق بازرگانی در اداره امور مالیاتی

عضو كمیسيون بررسي كسب و كارهای گردشگري در فضاي مجازي

 عضو كمیسيون بررسي طرح هاي سرمايه‌گذاری در حوزه گردشگري استان تهران

نماینده اتاق در جلسات شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصی

عضو اصلی هیأت بدوي تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

نماینده اصلی کارفرمایان حقوقی در هیئت بدوي تشخیص مطالبات

رئیس هیات اتومبیلرانی و موتور سواری شهرستان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲

عضو هیات رئیسه مؤسسه خیریه امام صادق (ع) سال تاسیس 1380

رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي شانا گشت و تجارت سفر شانا

مجري اعزام هیئت هاي تجاري، بازاریابی، سیاسی و نمایشگاهی به کشورهاي هدف (بالغ بر 40 کشور)

Scroll to Top