علی اکبر عبدالملکی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان

 هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن
 

President of Kurdistan Chamber of Commerce, Industrial, Mine and Agriculture, Chairman of the board Shana Gasht Pars Travel & Tourism Co

همه چیز به گردشگری ربط دارد، مگر خلافش ثابت شود.

نمونه‌کارهای حرفه‌ای

نظر مشتریان ما

سوابق اجرایی:

تیم ما

اتاق بازرگانی ایران
اتاق بازرگانی کردستان
Scroll to Top