اخبار

امروز همان فردایی است که دیروز در انتظارش بودیم.

با توجه به پایان یافتن ذخایر نفتی در آینده نزدیک هیچ گزینه ای بهتر و موثرتر از گردشگری را نمیتوان به عنوان جایگزین معرفی کرد. از آنجاییکه 11 درصد کل اشتغال جهان در حوزه گردشگری می باشد و نزدیک به 10 درصد تولید ناخالص جهانی را در حوزه گردشگری داریم و با ورود هر گردشگر …

امروز همان فردایی است که دیروز در انتظارش بودیم. ادامه مطلب »

Scroll to Top